no-img
فروشگاه اینترنتی خرید دانلود

فروش ویژه فایل های دانلودی

فروشگاه اینترنتی خرید دانلود
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

مطالب

PPT
علوم هشتم (فصل ۵)
5000 تومان

علوم هشتم (فصل ۵)


پاورپوینت علوم هشتم (فصل 5) تعداد صفحات : 13 اسلاید این پاورپوینت در 13 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 148    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم هشتم (فصل ۴)
5000 تومان

علوم هشتم (فصل ۴)


پاورپوینت علوم هشتم (فصل 4) تعداد صفحات : 16 اسلاید این پاورپوینت در 16 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 172    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم هشتم (فصل ۳)
5000 تومان

علوم هشتم (فصل ۳)


پاورپوینت علوم هشتم (فصل 3) تعداد صفحات : 22 اسلاید این پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 150    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم هشتم (فصل ۲)
5000 تومان

علوم هشتم (فصل ۲)


پاورپوینت علوم هشتم (فصل 2) تعداد صفحات : 20 اسلاید این پاورپوینت در 20 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 125    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم هشتم (فصل ۱)
5000 تومان

علوم هشتم (فصل ۱)


پاورپوینت علوم هشتم (فصل 1) تعداد صفحات : 13 اسلاید این پاورپوینت در 13 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 152    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
پاورپوینت عربی هشتم (درس هفتم)
5000 تومان

پاورپوینت عربی هشتم (درس هفتم)


پاورپوینت عربی هشتم (درس هفتم) تعداد صفحات : 28 اسلاید این پاورپوینت در 28 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 333    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
پاورپوینت عربی هشتم (درس هشتم)
5000 تومان

پاورپوینت عربی هشتم (درس هشتم)


پاورپوینت عربی هشتم (درس هشتم) تعداد صفحات : 30 اسلاید این پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 328    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
پاورپوینت عربی هشتم (درس نهم)
5000 تومان

پاورپوینت عربی هشتم (درس نهم)


پاورپوینت عربی هشتم (درس نهم) تعداد صفحات : 34 اسلاید این پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۶   بازدید : 349    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم نهم (فصل ۱۴)
5000 تومان

علوم نهم (فصل ۱۴)


پاورپوینت علوم نهم (فصل 14) تعداد صفحات : 25 اسلاید این پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 135    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم نهم (فصل ۱۳)
5000 تومان

علوم نهم (فصل ۱۳)


پاورپوینت علوم نهم (فصل 13) تعداد صفحات : 31 اسلاید این پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 138    نویسنده : khariddownload.ir
PPT
علوم نهم (فصل ۱۲)
5000 تومان

علوم نهم (فصل ۱۲)


پاورپوینت علوم نهم (فصل 12) تعداد صفحات : 17 اسلاید این پاورپوینت در 17 اسلاید قابل ویرایش و بسیار زیبا تنظیم شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۷   بازدید : 149    نویسنده : khariddownload.ir